Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

تاریخ انتشار سه قسمت باقی مانده Life is Strange 2 مشخص شدند

شاید انتشار قسمتی Life is Strange 2 بیش از آن‌چه که طرفداران انتظار داشتند به طول انجامیده است و بسیاری منتظر عرضه‌‌ی قسمت‌های باقی مانده هستند. با توجه به این موضوع، شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) و…