Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
آموزشی

آموزشی

راهنمای فیفا ۱۸ برای تازه‌کارها؛ آموزش نقل و انتقالات FIFA 18

سیستم نقل و انتقالات FIFA 18 تغییرات بسیاری نسبت به نسخه‌ی قبلی این بازی داشته‌ است. پیش از این شما می‌توانستید تنها یک نامه بفرستید و سپس ایمیلی دریافت کنید که به شما می‌گفت آیا درخواست شما پذیرفته…