Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مقالات

مقالات

قدیسِ منفور؛ یادداشتی بر فیلم «سنت وینسنت»

"سنت وینسنت" یک فیلم کمدیست ولی اشک در چشمانتان جمع می‌کند. چیز جدیدی برای نشان دادن ندارد، اما همان چیز‌هایی که دارد را به خوبی ارائه می‌دهد. همانطور که گفتم، این فیلم همان چیزهایی همیشگی را دارد:…

بهترین فیلم‌هایی که از مشخصه‌های ژانر منحرف شدند- قسمت دوم

8: مانی‌بال ژانر(زیر ژانر): بیس‌بال یک فیلم بیس‌بال آمریکایی، یک سنت و رسم متحمل شده‌است و در بیشتر اوقات هم دارای یک فرمول معتبر. چیزهایی زیادی برای گفتن درباره‌ی آن فیلم‌ها است، بهرحال…

بهترین فیلم‌هایی که از مشخصه‌های ژانر منحرف شدند- قسمت اول

با دیدن فیلم‌های فراوان، گرایشات و مشخصه‌های یک ژانر قابل شناسایی می‌شوند. وقتی شما می‌شینید که برای مثال فیلمی بیسبالی یا کمدی رمانتیک را ببینید، نتیجه‌اش اغلب بسیار قابل پیش‌بینی و خود فیلم هم موثقا…