Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
جشنواره فیلم فجر

جشنواره فیلم فجر

جشنواره فیلم فجر: نقد فیلم مغزهای کوچک زنگ زده – مغز بزرگ کارگردانی!

این زمین‌های نفرین شده برای آدم‌هایی که مثل گوسفندان عمل می‌کنند، چیزی جز نکبت و بدبیاری نداشته است. فرار شاید در مقطعی از زندگی هر کدام از آن‌ها بهترین تصمیمی بوده که می‌توانستند بگیرند، اما در مقابل…

آشیانه‌ی سیمرغ؛ یادداشتی برای سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

جشنواره سی و ششم نسبت به گذشته افت شدیدی را شاهد بوده است. عده‌ای این موضوع را به خاطر مدیریت ناصحیح و شرایط نامساعد فیلم‌سازی در سالی که گذشت می‌دانند. به واقع هم باید اذعان داشت که در سال 96 اندک…