Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سریال شهرزاد

سریال شهرزاد

نقد قسمت سوم فصل سوم سریال شهرزاد – جنگ عاشقانه

اتحاد قباد دیوان سالار و شاپور بهبودی که در فصل گذشته موجبات ایجاد یک پایگاه قدرت شکست‌ناپذیر برای این دو سرکرده‌ی مافیا را فراهم آورده بود بالاخره در این قسمت به لرزه افتاد که با توجه به اختلافات و…

نقد قسمت دوم فصل سوم سریال شهرزاد – یک عاشقانه ناآرام تکراری

حسن فتحی سعی دارد با نشان دادن جزئیات در دیالوگ‌ها و رفتار‌های قباد قصه‌ی قدیمی عشق قباد به شهرزاد و تلاش او برای بازگرداندن او را زنده نگه دارد که در این قسمت با دیالوگ‌هایی کوتاه توسط قباد بعد از…

سرازیری افول؛ بررسی فصل دوم سریال «شهرزاد» – قسمت دوم

قسمت دوم از فصل دوم سریال شهرزاد منتشر شد. اما به نظر می‌رسد بر این قرار است که با انتشار هر قسمت از جذابیت آن کاسته شود. در آغاز فصل دوم و در قسمت اول «حسن فتحی» قدمی محکم برای ادامه‌ی قصه‌ی پرهیاهوی…