Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Call of Duty: Black Ops 4

Call of Duty: Black Ops 4

بن شدن توسعه دهنده Battlefield 5 در بلک آپس ۴ به دلیل مهارت بیش از حد زیاد!

در خبر‌ی بسیار عجیب، امروز شاهد بن شدن توسعه دهنده Battlefield 5 در بخش چندنفره Call of Duty: Black Ops 4 بودیم! با گیم‌نیوز همراه باشید. کم پیش می‌آید که چنین خبری به گوش برسد اما یکی از توسعه…