Oasis

Oasis

مپ جدید Overwatch از امروز در دسترس است

از امروز بلیزارد مپ جدیدی را با عنوان Oasis در یکی از دنیاهای بازی Overwatch به بازی اضافه کرده است. شما می‌توانید این مپ را در دنیای «صحراهای عربی» تجربه کنید. بر اساس توضیحات سازنده این شهر را دانشمندان و محققان بنا کرده‌اند تا بتوانند…