Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order

الکترونیک آرتس از انتظارات خود درمورد میزان فروش Star Wars: Jedi Fallen Order می‌گوید

اخیرا شرکت الکترونیک آرتس به صحبت در مورد عملکرد بازی‌های خود و همچنین انتظاراتش از بازی‌های پیش رو پرداخته است و با توجه به اینکه Star Wars: Jedi Fallen Order یکی از مهم‌ترین بازی‌های در حال توسعه…

بازی Star Wars Jedi: Fallen Order تمرکز ویژه‌ای برروی بخش داستانی دارد

اخیرا و در جریان رویداد Reboot Develop، وب‌سایت VG247 موفق شده است تا با کریس اَولون (Chris Avellone)، یکی از نویسنده‌های شناخته شده سبک نقش آفرینی گفت و گویی داشته باشد که با توجه به گفته‌های او،…